top of page

Психологічний контракт
 

Перед роботою зі мною обов'язково кожен клієнт ознайомлюється та підписує психологічний контракт, який допомагає врегулювати психологічні відносини між психологом та клієнтом.

Протягом усього часу спільної роботи (індивідуальною чи групою) психолог і клієнт дотримуються наступних взаємних зобов'язань.
 

Конфіденційність

Вся інформація, отримана під час консультацій, є конфіденційною (не підлягає розголошенню). Психолог не має права розголошувати інформацію про клієнта без дозволу клієнта на це, це може стосуватися відгуків та рекомендацій. Клієнт у свою чергу також зобов'язується не розголошувати інформацію про психолога та спільну роботу.

Винятки становлять такі випадки:

 

 1. Якщо психолог зобов'язаний розкрити конфіденційність згідно із законом (наприклад, у разі порушення кримінальної справи проти клієнта або невідкладного напрямку клієнта до психіатричної лікарні);

 2. Під час професійної супервізії (подання ходу роботи з клієнтом досвідченішому колезі з метою пошуку найбільш ефективних шляхів допомоги клієнту). У цьому випадку зберігається таємниця прізвища та імені, а інформація про клієнта змінюється настільки, щоб він був невпізнанним.

 

 

Структура та оплата консультацій

 

 1. Консультація проводиться у точно встановлені дні та час;

 2. Тривалість консультації – 1 година;

 3. У разі запізнення клієнта час консультації не продовжується, а зменшується на строк його запізнення, оплата за консультацію при цьому не змінюється;

 4. Оплата провадиться або за 24 години до первинної консультації. Або за курс якщо передбачається тривала робота. Вартість консультацій не змінюється протягом усього терміну співпраці психолога з клієнтом;

 5. Якщо виникають обставини, що перешкоджають присутності на черговій консультації, клієнт повідомляє психолога про це за 5-8 годин до початку консультації. Інакше, незалежно від причини перепустки, консультація оплачується;

 6. У разі неможливості провести консультацію психолог також повідомляє про це клієнта за 24 години до початку консультації. В іншому випадку, незалежно від причини пропуску, наступна консультація буде проведена безкоштовно.

 7. Клієнт та психолог зобов'язані під час консультації знаходитись одні у приміщенні, щоб створити спокійну та робочу атмосферу. Також обидві сторони зобов'язуються подбати про гарний зв'язок на час консультації. Усі консультації відбуваються за допомогою відеодзвінка.

 

 

Відповідальність психолога

 

Психолог має право:

 

 • На недоторканність та повагу до приватного життя;

 • Запитувати та отримувати достовірну інформацію від клієнта про його аспекти життя, що турбують;

 • Дзвонити чи писати клієнту з організаційних питань.

 

Психолог несе відповідальність перед клієнтом за:

 

 • Свій професійний рівень;

 • Дотримання основних правил та принципів консультування;

 • Надання психологічної допомоги у атмосфері поваги;

 • Достовірність інформації, що надається клієнту;

 • Надана інформація про спрямованість психологічної роботи, включаючи методи психологічного консультування;

 • Аналіз того, що відбувається в процесі консультації;

 • Дотримання часових рамок консультації;

 • Дотримання графіка роботи та заздалегідь сплановане скасування або перенесення консультації лише у разі об'єктивної необхідності.

 

Психолог не несе відповідальності перед клієнтом за:

 

 • Те, як клієнт буде розпоряджатися отриманої інформацією;

 • Ті рішення, які приймає клієнт;

 • Ті почуття та емоції, які відчуває клієнт (психолог лише пропонує їх усвідомлювати та аналізувати);

 • Його фізичний стан (психолог лише пропонує усвідомлювати та аналізувати соматичні реакції клієнта).

 

 
Відповідальність клієнта

 • Клієнт зобов'язаний повідомити, якщо отримує консультації в інших психологів чи фахівців іншого профілю (психіатр, невролог та ін.);

 • Клієнт має право перервати роботу з психологом на будь-якому її етапі, при цьому відповідальність за наслідки та подальший психологічний стан клієнта лягає на самого клієнта;

 • Клієнт повідомляє психолога про заплановану ним перерву в консультуванні (через відпустку, відрядження, інших обставин) як умова раніше;

 • Клієнт має право писати психологу під час проходження програми  в рамках робочого часу с 8 до 8.

 

Клієнт несе відповідальність перед самим собою за:

 

 • Конструктивне використання (або невикористання) часу консультації;

 • Готовність (чи неготовність) бути відвертим із психологом;

 • Почуття та емоції, які він переживає в процесі консультації та після неї;

 • Готовність (чи неготовність) переживати дискомфорт, що з необхідністю змін;

 • Виконання (чи невиконання) рекомендацій психолога;

 • Застосування (або незастосування) у житті знань та умінь, отриманих у процесі консультування, а отже, за досягнення (або не досягнення) поставленої мети;

 • Використання свого енергетичного, психічного та інтелектуального потенціалу для вирішення зазначених труднощів у процесі психологічної роботи (на консультаціях та між ними).

 

Клієнт несе відповідальність перед психологом за:

 

 • Отримання психологічної допомоги в атмосфері поваги;

 • Достовірність інформації, що надається психологу;

 • Не завдання фізичної шкоди собі під час консультацій;

 • Отримання психологічної допомоги у здоровому глузді та твердій пам'яті: не приходити на консультацію під впливом алкоголю, наркотичних речовин чи лікарських препаратів, які не призначаються лікарем, не залишати консультацію раніше встановленого часу;

 • Інформування психолога про прийом ліків, призначених лікарем, про зміни дози ліків і про відмову від ліків;

 • Інформування психолога про зміни у наступних аспектах свого життя: роботу, освіту, стосунки з батьками, родичами, близькими друзями, чоловіком (дружиною), сексуальними партнерами;

 • Інформування психолога про зміни у своєму фізичному та психологічному самопочутті;

 • Дотримання часових рамок консультації;

 • Дотримання графіка роботи та заздалегідь сплановане скасування або перенесення консультації лише у разі об'єктивної необхідності.

bottom of page